sprzątanie świata 202018 września br uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wraz z opiekunami brali udział w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem: ,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W akcji wzięło udział 133 uczniów z klas I-VIII oraz 34 przedszkolaków z dwóch oddziałów przedszkolnych.

Tegoroczna akcja ze względu na COVID przeprowadzona została z podziałem na małe grupy klasowe, które pod opieką nauczycieli zostały skierowane na wyznaczone odcinki pobliskich terenów leśnych i uliczki wokół zespołu pałacowo-parkowego w różnych godzinach. W uzgodnieniu z ZUK/ Białobrzegi wypełnione worki zostały złożone w wyznaczonych miejscach i odebrane o godz. 13,00. Dziękujemy pracownikom ZUK w Białobrzegach za współpracę i okazaną pomoc w przeprowadzeniu w/w akcji.

Szkolny koordynator akcji – Pośnik Beata