graduate 148980 1280W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. 
W piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie otrzymają świadectwa szkolne (szczegóły zostały podane przez wychowawców w dzienniku elektronicznym).
Przypominamy o przestrzeganiu procedur i wytycznych GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, rękawiczki, utrzymywanie odstępu między osobami).