czytam z klasąHurrraaa! Klasa III ukończyła w miesiącu maju projekt ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” ! 

"CZYTAM Z KLASĄ" to ogólnopolski projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Główne cele projektu to: - rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, - rozwijanie aktywności czytelniczej, - doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, - zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, - integracja zespołu klasowego, oraz współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą.

JAK TO ZROBILIŚMY? 

Projekt, w którym wzięliśmy udział składał z MODUŁÓW:
I MODUŁ - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

- W każdym z tych modułów przeczytaliśmy jedną spośród czterech zaproponowanych przez autora projektu lekturę (z kanonu lektur dla klas I-III).

- Po przeczytaniu lektury wykonaliśmy po cztery zadania spośród ośmiu zaproponowanych w projekcie.

- Po zakończonym module przesłaliśmy sprawozdanie w formie krótkiego opisu oraz czterech zdjęć.

- Po każdym zrealizowanym module klasa otrzymuje POTWIERDZENIE, a na zakończenie całego projektu (trzech modułów) CERTYFIKAT dla klasy, nauczyciela oraz DYPLOM dla każdego ucznia.
I tyle! ;)

certyfikat klasa 3

Aha! W ostatnim III module:
-Przeczytaliśmy wiersze Jana Brzechwy ,,Brzechwa dzieciom”.;
-Przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy przed publicznością / klasy 1 i 2 oraz przedszkolaki Misiaczki i Krasnale/ przedstawienie pt. ,,Brzechwa dzieciom”. W przedstawieniu wykorzystaliśmy wiersze ,,Żuk”, ,,Tańcowała igła z nitką”, ,,Na straganie” oraz zaprezentowaliśmy piosenki ,,Witajcie w naszej bajce” oraz ,,Na wyspach Bergamutach”.
- Podczas zdalnej nauki już w domu /ze wsparciem kochanych i niezawodnych Rodziców/:
- wypełniliśmy ,,Lekturniki”- zadanie dotyczące Modułu III,
- przygotowaliśmy plakaty na temat ,,Życia i twórczości Jana Brzechwy”,
- wykonaliśmy sylwetki postaci z wierszy Brzechwy.

Wychowawczyni klasy 3
Ewa Pawlak