attention 303861 1280WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
INFORMACJA

Informujemy, że od poniedziałku 8 czerwca 2020 roku oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej wznawiają pracę w szczególnych warunkach podyktowanymi obostrzeniami GIS i MEN tylko w zakresie zajęć opiekuńczych.
Szkoła uruchamia 1 oddział dla 12 dzieci w godzinach 7.00- 16.00
W pierwszej kolejności z opieki w oddziale przedszkolnym będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w oddziale przedszkolnym od dnia 8 czerwca zobowiązany jest złożyć w szkole do 5 czerwca do godziny 10.00 wymagane dokumenty.
Dokumenty do pobrania: zakładka rekrutacja lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.