8 maja

"Jedynym pośrednikiem między pisarzem i nieznanym czytelnikiem jest książka,
a powiernikiem tajemnych wzruszeń, zachwytów lub sprzeciwów – najczęściej bibliotekarz."
Józef Korpała

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto obchodzone jest od 1985 roku. Zostało ono zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Od kilku lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8 - 15 maja).

Hasłem tegorocznego święta jest "#biblioteka"