Informuję, że od dnia 25.03.2020 wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązuje Regulamin kształcenia na odległość, który jest zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Zdalne nauczanie. Zobowiązuję do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Zasady prowadzenia nauczania na odległość
w dniach 25.03-10.04.2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej

1. Kontakt uczeń-nauczyciel i rodzic-nauczyciel odbywa się na dotychczasowych zasadach ( m.in. przez e-dziennik).
2. Uczeń ma obowiązek zrealizować zagadnienia z danego dnia według planu lekcji z zachowaniem higieny pracy.
3. Materiały do lekcji publikowane są na stronie e-dziennika;
4. Frekwencja sprawdzana jest na podstawie informacji zwrotnej uzyskanej od nauczycieli i wychowawców klas;
5. Prosimy rodziców o kontrolowanie systematyczności pracy dzieci.
6. Prosimy o zgłaszanie do wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia, sekretariatu szkoły problemów z edukacją na odległość.
7. Szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległości określa Regulamin kształcenia na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, który znajduje się na stronie szkoły w zakładce Zdalne nauczanie.