Bitwa Warszawska konkursBitwa Warszawska 1920 r. w świadomości młodego pokolenia Polaków

Regulamin

Organizatorzy: Sejmik Województwa Mazowieckiego- Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
tel. (0-22) 826-90-91 (centrala)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski

Partnerzy:

TVP Historia

Polskie Radio Program 1


Uczestnicy konkursu:

Dzieci i młodzież szkół: podstawowych 1-3, podstawowych 4-8, szkół ponadpodstawowych i nauczyciele

Cele konkursu:

1. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej,
2. propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych,
3. pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny,
4. zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych,


5. rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych uczniów,
6. zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu,
7. podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
8. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
9. ukazanie różnych form obchodów rocznicy.

Prace oceniane będą w kategoriach:

kategoria I – szkoły podstawowe 1-3
kategoria II – szkoły podstawowe 4-8
kategoria III – szkoły ponadpodstawowe
nauczyciele

Jury:

Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pracowników Muzeum Niepodległości i pracowników naukowych wyższych uczelni stolicy. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.


Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

1. plastyczna
Szkoła podstawowa 1 -3: Po Bitwie Warszawskiej 1920 roku Polacy otrzymali wiele odznaczeń a wydarzenie zostało uczczone licznymi monumentami w Polsce. Wykonaj projekt orderu lub pomnika, upamiętniający walkę Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920 roku o niepodległą Ojczyznę (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).

Szkoła podstawowa 4 -8:

- Zaprojektuj grę planszową, dotyczącą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W skład gry powinny wchodzić: opis gry z określeniem zadań i reguł (na kartce A4) oraz elementy pozwalające na grę, wedle określonych w opisie reguł (np. tytuł, plansza, kostki, pionki, karty do gry itp.)

- plakat aktywizujący Polaków do walki o niepodległość, (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).

- Poczuj się jak Jerzy Kossak, który po wydarzeniach bitwy warszawskiej 1920 roku namalował obraz ,,Cud nad Wisłą”. Przygotuj obraz w dowolnej technice i dowolnym formacie prezentujący jedno z najważniejszych wydarzeń historii XX w.

Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:

Autor: imię i nazwisko, wiek
Szkoła, klasa

Adres mailowy autora
Opiekun: imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon

Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2020 r. do p. Beaty Pośnik.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Muzeum Niepodległości w Warszawie - http://muzeum-niepodleglosci.pl/strefa-dzieci/bitwa-warszawska-1920-r-w-swiadomosci-mlodego-pokolenia-polakow/

Koordynator szkolny konkursu B. Pośnik