REKRUTACJA 2020/2021
DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHEJ

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej ogłasza nabór do klasy pierwszej roczników 2013 i 2014.
Nabór rozpocznie się w dniu 2 marca 2020 roku i będzie trwał do 27 marca 2020 roku ;

Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznej szkoły Podstawowej

w Suchej dostępne będą w sekretariacie szkoły

oraz w zakładce REKRUTACJA na stronie szkoły.