parlament 1W ramach wychowania patriotyczno - obywatelskiego uczniowie z klas VII i VIII wraz z opiekunami odwiedzili 03 lutego 2020r. Sejm i Senat RP.
Wycieczka miała przybliżyć nam historię Parlamentu RP oraz zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu, zaznajomić z zasadami pracy Posłów i Senatorów, a przede wszystkim rozwijać poczucie przynależności narodowej i wrażliwości patriotycznej.

parlament 3Sejmowy gmach większość osób widziało tylko na ekranach telewizyjnych, natomiast teraz, będąc w samym środku, można było porównać swoje wyobrażenia i wczuć się w jego atmosferę. Wrażenie było ogromne. Sala posiedzeń Sejmu to piękne, obszerne pomieszczenie, z ciekawą historią. Zapadają tutaj ważne decyzje i toczą się burzliwe dyskusje między ugrupowaniami parlamentarnymi. Stąd dziennikarze przekazują sprawozdania i tu przeprowadzają wywiady z politykami.
parlament 2Podczas oglądania budynku Parlamentu, Sali Posiedzeń Sejmu oraz Senatu poznaliśmy historię Parlamentu RP, polską tradycję parlamentarną, funkcje Sejmu i Senatu, proces ustawodawczy i zasady głosowania podczas posiedzeń. Nie zabrakło ciekawostek np.: do czego służy lustro weneckie w Sali Senatu, gdzie zasiada Prezydent, w którym miejscu do Sali Posiedzeń Sejmu wpadła bomba. Ranga miejsca spowodowała, że uczniowie w niezwykłym skupieniu i z zaciekawieniem wysłuchali pani przewodnik. Mieliśmy okazję spotkać znanych polityków, min. J. M. Jackowskiego, M. Borowskiego, R. Grupińskiego. M. Kierwińskiego. Zrobiliśmy też kilka pamiątkowych zdjęć.
Zmierzając do Sejmu przespacerowaliśmy się dzielnicą ambasad. Widzieliśmy między innymi ambasadę Węgier, Rumunii, Finlandii, Serbii i Czarnogóry. W drodze powrotnej przechodziliśmy ulicą Myśliwiecką przy której mieści się Liceum im. Stefana Batorego, do którego uczęszczali bohaterowie powieści Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”: Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Aleksy Dawidowski „Alek”, Jan Bytnar „Rudy” oraz poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Mieliśmy okazję również przyjrzeć się z bliska stadionowi Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej.
Dziękujemy p. A. Pośnik, B. Woźniakowskiej i p. C. Szlachcińskiemu za zorganizowanie wyjazdu i opiekę podczas wycieczki.                                                                                                        

Uczestnicy wycieczki