Konkurs na logo Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
Organizatorem konkursu jest Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.
Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
Pracę można wykonać korzystając z technik komputerowych.
Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
- wzbudzać pozytywne emocje,
- powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
- powinno zawierać nazwę szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej,
- nawiązywać do patrona szkoły,
- projekt nie może zawierać treści obraźliwych.
Prace należy składać na nośnikach elektronicznych w 2 kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs na logo szkoły”: jedna koperta powinna zawierać pracę konkursową, w drugiej kopercie umieszczamy dane autora:
imię i nazwisko, adres, telefon,
klasę (dotyczy uczniów)
Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.
Prace należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. w bibliotece szkolnej.
Regulamin konkursu dostępny na tablicy informacyjnej w szkole.