zakładka131 października  zostały ogłoszone wyniki XI edycji konkursu "Zakładka do książki". Przedmiotem konkursu było stworzenie zakładki do książki w dowolnym formacie, wykonanej wybraną przez uczestników techniką.
Główne cele konkursu: zainteresowanie dzieci książką, rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni twórczej, popularyzacja literatury zostały osiągnięte.


Do organizatora konkursu wpłynęło 28 prac. Wyłonienie zwycięzców było trudne. Komisja konkursowa zdecydowała nagrodzić praceo dznaczające się szczególną pomysłowością oraz samodzielnością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy a także funkcjonalność.

zakładka2Lauretami konkursu zostali:

 w kategorii oddziały przedszkolne - Miłosz Siek

w kategorii klasy I - III - Mikołaj Mizerski

 w kategorii klasy IV - VIII - Patrycja Siek, Wiktor Mróz

Wyróżnienia otrzymali:

w kategorii oddziały przedszkolne - Nel Grotowska
w kategorii klasy I - III - Aleksandra Mizerska, Aleksander Gutkiewicz, Patryk Pytka

 

 

E. Mró