pamiętamy1"Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań"– napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, zapraszając do udziału w akcji: Szkoła Pamięta.


pamiętamy2Minister edukacji odniósł się do najważniejszych tegorocznych rocznic i tego, jak istotna jest pamięć o nich: 80 rocznica wybuchu II wojny światowej i 75rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Celem akcji jest uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej pamiętamy3wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności . Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej odwiedzali groby poległych partyzantów na Suskim Młynku , porządkowali je , palili znicze i wspominali – to hołd oddany naszym bohaterom. Harcerze z drużyny ,, Szare Sowy” , uczniowie naszej szkoły od wielu lat wraz pracownikami Nadleśnictwa Dobieszyn opiekują się lokalnymi miejscami pamięci.

nauczyciel historii- Pośnik Beata