Szanowni Rodzice!

Uczniowie polskich szkół od 1999 r. uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie (wdż). Celem zajęć jest "przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych" (źródło: https://www.wdz.edu.pl/ ).

Przypominamy, że udział w zajęciach jest dobrowolny. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez wydanictwo Rubikon, która przybliży program zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prezentacja - pobierz