UWAGA!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie od 26.03.2019 r. do 28.03.1019 r. Druk oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych do wglądu w budynku szkoły.

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Izabela Rzepkowska