1. Cele konkursu:
- kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich kolęd i pastorałek;
 - promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych;
 - twórcza konfrontacja i integracja środowiska szkolnego;
 - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

2. Adresaci konkursu i kategorie wiekowe:
- oddziały przedszkolne – „Misiaczki”, „Krasnale”;
- klasy I – III;
- klasy IV– VIII;

3. Za zajęcie I, II, III miejsca w trzech kategoriach przewidziane są nagrody.

4. Termin i miejsce konkursu:
17.01.2019r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, w świetlicy szkolnej

5. Komisja Konkursowa: Agnieszka Gardynik, Anna Wiktorska, Karolina Opiłowska.

6. W konkursie ocenie podlegać będą:
- walory głosowe; 
- muzykalność i poczucie rytmu; 
- dykcję; 
- dobór repertuaru i interpretację; 
- ogólny wyraz artystyczny.

7. Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły kilkuosobowe.
- Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

Organizatorzy:

Karolina Opiłowska, Anna Wiktorska