DSCF6061Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole światowy „Dzień Ziemi”. Z tej okazji grupa przedszkolna „Misiaczki” oraz uczniowie klasy IV przygotowali program artystyczny dla społeczności szkolnej. Przedszkolaki zaprezentowały teatrzyk pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”, natomiast klasa IV na melodię znanych piosenek przybliżała tematy związane z szeroko rozumianą ekologią.

Uczniowie zachęcali do dbałości o nasze otoczenie zarówno to bliższe jak i dalsze.
Na co dzień wychowankowie PSP w Suchej także troszczą się o środowisko naturalne segregując odpady. Po raz kolejny prowadzimy zbiórkę plastykowych butelek oraz makulatury mając nadzieję, że dobre nawyki ukształtowane w młodszym wieku szkolnym będą owocowały w dorosłym życiu.

A.Szybowicz, B.Pośnik