zawodyW  Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej po raz szósty odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mini Siatkówce. Do rywalizacji sportowej zgłosiły się trzy drużyny dziewcząt i trzy drużyny chłopców wyłonionych w eliminacjach gminnych.
Mistrzostwa rozpoczęły się uroczystym powitaniem uczestników przez pana Zbigniewa Sobczaka Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Podczas zawodów przeżyliśmy  wiele emocji. Uczestnicy mistrzostw z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem  przystąpili do rywalizacji o pierwsze miejsce.

Rozgrywki przebiegły w miłej atmosferze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz asad ,,fair – play’’. Koleżanki i koledzy rywalizujących ze sobą drużyn wykazali się umiejętnością kulturalnego kibicowania, bardzo mocno trzymali kciuki i wierzyli w wygraną swoich zespołów.
Mistrzostwa zakończyły się podsumowaniem rozgrywek, ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem pamiątkowych pucharów i dyplomów.

Wyniki:
Drużyny dziewcząt:
I miejsce  PSP w Suchej
II miejsce PSP w  Starym Goździe
III miejsce PSP w Dobieszynie

Drużyny chłopców:
I miejsce PSP w Białobrzegach
II miejsce PSP w Rogolinie
III miejsce PSP w Podlesiu Dużym