23 marca 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbyła się sesja wiosenna ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka polskiego „Olimpus”. Wzięło w niej udział 10 uczniów z klas IV-VI. Olimpiada była testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań, na które odpowiadać można było przez 65 minut. Sprawdzała wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury.

W testach zawarte były pytania  o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy chętni uczniowie mogli spróbować swoich sił. Olimpiada stanowi  rozszerzenie programu nauczania, urozmaicenie programu zajęć oraz zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.
Najwyższy wynik w naszej szkole i 34 miejsce na 1047 piszących czwartoklasistów  z całej Polski uzyskała uczennica klasy IV Zuzanna Przyborek.


Edyta Pałczyńska – koordynator konkursu