02 marca 2020 r. 26 uczniów klas V-VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Galileo”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów i każdy miał szanse sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 26 pytań z zakresu znajomości literatury, wiedzy o literaturze i nauki o języku.
Czworo uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienia. Są to uczniowie klasy V. Najwyższy wynik w szkole uzyskała uczennica Julia Cybulska. Zajęła 11 miejsce w Polsce. Kolejny wysoki wynik - 12 miejsce uzyskała Michalina Stolarska. Trzeci równie wysoki wynik i 14 miejsce zajął uczeń Bartosz Obrębowski. Wyróżnienie zdobył również Szymon Siurnik, zajmując 15 miejsce.

Szkolny koordynator konkursu - Edyta Pałczyńska