harcerze111 listopada 2017r. harcerze z Drużyny Harcerskiej “Szare Sowy” uczestniczyli w odbywających się obchodach Święta Niepodległości, zorganizowanych z inicjatywy Burmistrza Adama Bolka oraz Starosty Andrzeja Oziębło. Wzieli oni udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę po której podczas składania przez delegację wiązanek pełnili wartę pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej. Liczna grupa harcerzy uczestniczyła również w akademii z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości, która odbyła się w Sali konferencyjnej Ratusza.

harcerze2