logopeda 112 listopada 2019 r. uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach z p. Agnieszką Piotrowską - logopedą. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, że logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy. Prowadzi profilaktykę logopedyczną, czyli zapobiega powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy.

Dzieci nauczyły się, jak poprawić jakość swojej wymowy przez proste ćwiczenia językowe. Okazało się, że zawód logopedy jest bardzo potrzebny, nie tylko małym dzieciom,  ale również artystom, politykom, mówcom, recytatorom, jak również ludziom chorym, którzy muszą uczyć się mowy od nowa.

Dziękujemy p. Agnieszce Piotrowskiej za spotkanie

 Edyta Mróz