Serdeczne podziękowania dla Pani Ewy Wajs-Szczygieł Sędzi Sądu Rejonowego w Grójcu za przeprowadzenie ciekawych zajęć oraz współpracę i życzliwość.

spotkanie z sędziąW dniu 28 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole Sędzię Sądu Rejonowego w Grójcu Panią Ewę Wajs-Szczygieł. W ramach wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w nietypowej lekcji. Jej celem było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy sędziego.
Podczas spotkania poruszano szereg zagadnień, między innymi: strukturę sądownictwa, rodzaje sądów, znajdujące się w nich wydziały i rodzaje spraw, którymi się zajmują. Omówione zostały też podstawowe zasady wymiaru sprawiedliwości, min. dwuinstancyjność, niezawisłość, prawo do odmowy zeznań. Pani sędzia opowiedziała również o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz tzw. „niebieskim pokoju”, w którym przesłuchiwane są dzieci.
Uczniowie dowiedzieli się wielu szczegółów dotyczących pracy sędziego: min. jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, jak przebiegają egzaminy, jaki jest zakres obowiązków oraz jakie są blaski i cienie zawodu. Pani sędzia chętnie opowiadała na pytania uczniów.

                                Barbara Woźniakowska