Krzysztof Kamil Baczyński100 lat temu, 22.01.1921 r. w Warszawie, na świat przyszedł Krzysztof Kamil Baczyński, jeden  z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. 

W uznaniu za jego zasługi dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/:Popiersie_Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski_ssj_20110627.jpg

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=71D186DF43A23C4DC125862D0079916F