Logo PSP Sucha1      logo minister       niepodległa logo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej znalazła się wśród zaszczytnego grona 37 placówek w województwie mazowieckim i 257 w Polsce, którym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło się 2500 placówek oświatowych. Projekt był realizowany w terminie od 3.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

Celem projektu było kształtowanie postaw opartych na wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność,  a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W ramach projektu zrealizowano wiele działań, m.in.:

  •  przygtowania do wystawy 2We wrześniu 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów, członków koła historycznego, harcerzy z drużyny „Szare Sowy” działającej w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej wraz z opiekunami celem ustalenia działań związanych z realizacją zadań wynikających z realizowanego projektu. Zostały utworzone grupy zadaniowe, których celem było poszukiwanie, zbieranie materiałów, pamiątek dotyczących najważniejszych wydarzeń z historii Polski, regionu, naszej miejscowości oraz zadań związanych z organizacją wieczornicy oraz wystawy „Polska Niepodległa”.  W miesiącu październiku pozyskane pamiątki  zostały pogrupowane tematycznie i opisane przez członków koła historycznego, harcerzy pod opieką nauczycieli historii i opiekunów drużyny. Zakupiono sztalugi, gablotę, materiały biurowe, antyramy, które zostały wykorzystane do przygotowana wystawy „Polska Niepodległa”.  Wystawę można było po raz pierwszy zobaczyć 08.11.2018 podczas przygotowanej dla społeczności lokalnej wieczornicy „Jesteśmy patriotami”.
  • sulejówek11 października 2018 r. 75 uczniów z klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięło udział w wycieczce edukacyjno-patriotycznej   "Wrota Bitwy Warszawskiej”,  której celem było: uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, poznanie ważnych miejsc: Belweder, Ossów, Sulejówek związanych z przełomowymi wydarzeniami dla narodu polskiego, kształtowanie postawy patriotycznej  i wartości  m.in.: wolności, godności, solidarności, praw człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. W trakcie wycieczki uczniowie odwiedzili Sulejówek, gdzie znajduje się dworek ,,Milusin” -siedziba Marszałka Piłsudskiego. Dowiedzieli się, że fundusze na budowę  pochodziły ze zbiórek wśród żołnierzy i byłych podkomendnych Marszałka jako "Dar Komitetu Żołnierza Polskiego". Dworek  stał się Jego domem rodzinnym oraz miejscem pracy i spotkań z byłymi podkomendnymi. Tutaj powstały książki: "Moje pierwsze boje", "Rok 1920", "O wartości żołnierza legionów", "Rok 1863" i "Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu". Do "Milusina" pielgrzymowali politycy i osoby prywatne. Do dziś jest symbolem – odnoszącym się do pamięci o Józefie Piłsudskim, do pozostawionego przez niego dziedzictwa, a także istniejących wokół postaci mitów i symboli. W Sulejówku uczestnicy wycieczki upamiętnili wizytę wspólnym zdjęciem przed pomnikiem marszałka z córkami oraz odśpiewaliśmy pieśń "Legiony”. ossówKolejnym punktem wycieczki była wizyta w Ossowie. Uczniowie zwiedzali Multimedialne Centrum Informacji Historycznej, którego celem jest popularyzacja historii wojny polsko-bolszewickiej i wielkiego zwycięstwa Polaków. Obejrzeli film pt.: "Zwycięstwo 1920”, w którym wypowiadali się profesorowie, mieszkańcy Ossowa, rodzina ks. Skorupki. Wypowiedzi wzbogacone były o unikalne materiały archiwalne, animacje, sceny batalistyczne. Film  przybliżał i wprowadzał w problematykę wojny polsko-bolszewickiej, Bitwy warszawskiej, Boju pod Ossowem. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści  "starego wiarusa” nt. walk w okolicach Ossowa, heroicznego czynu Polaków walczących o wolność. Ich solidarności i jedności w obliczu zagrożenia dla nowo kształtującego się państwa polskiego. Poznali również stałą ekspozycję na  terenie Parku Kulturowego, "Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej”. warszawaOstatnim punktem  wycieczki była Warszawa. Na placu marszałka Piłsudskiego /dawniej Plac Saski/ uczestnicy wyjazdu oddali hołd poległym żołnierzom za naszą Ojczyznę przed Grobem Nieznanego Żołnierza, pokłonili się przed Pomnikiem Smoleńskim. Podczas wizyty w stolicy obejrzeli kolejny pomnik naszego bohatera narodowego oraz Belweder- pałacyk w stylu klasycystycznym będący siedzibą marszałka w latach 1918-1922. Wycieczka zakończyła się w Łazienkach Królewskich, gdzie spacerując alejkami uczniowie podziwiali zabytki architektury i piękno parku w jesiennej aurze. Opiekunami wycieczki były Panie Edyta Mróz,  Ewelina Matysiak, Edyta Pałczyńska, Beata Pośnik, Izabela Zych. Podsumowaniem wycieczki było przygotowanie oraz wykonanie graficznego posteru.
  • wieczornicaW dniu 8 listopada br w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbyła się uroczysta wieczornica „Jesteśmy patriotami” połączona z  wystawą pamiątek związanych z odzyskaniem i budową  przez Polskę niepodległości- ,,Polska niepodległa” jak również  z wystawą prac plastycznych i fotograficznych z konkursów poświęconych odzyskaniu niepodległości przez Polskę zorganizowanych w szkole. W programie artystycznym przygotowanym przez uczniów szkoły wystąpili m.in.  zwycięzcy konkursów recytatorskiego i pieśni patriotycznej, które odbyły się w naszej szkole. Przy wspólnym stole w blasku świec śpiewając pieśni patriotyczne uczestnicy wieczornicy wykonali kotyliony, których część harcerze z drużyny Szare Sowy w dniu 11 listopada przypinali mieszkańcom Białobrzegów uczestniczących w  obchodach Święta Niepodległości. W uroczystości wzięli udział uczniowie, ich rodzice i dziadkowie, nauczyciele, zaproszeni goście, okoliczni mieszkańcy.

Zadania realizowane w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” były inspiracją do organizacji wspólnego świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości.  Dzięki realizacji zadania uczniowie, społeczność szkolna oraz lokalna aktywnie włączyła się we wspólne działania mające na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości m.in. poprzez  wspólne pozyskiwanie pamiątek związanych z historią Polski, organizację wystawy, wieczornicy, wspólny udział w uroczystościach,  zorganizowanych w szkole oraz  w środowisku lokalnym.
Uczniowie w trakcie realizacji projektu aktywnie zdobywali  wiedzę  dotyczącą historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości, wolności poprzez poznanie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, pozyskiwanie, opisywanie zebranych eksponatów związanych z historią Polski korzystając z różnych źródeł wiedzy historycznej. Realizowane działania przyczyniły się również do kształtowania wśród uczestników projektu świadomości narodowej i obywatelskiej, poczucia przynależności i więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, umocnienia postawy patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych, dumy z bycia Polakiem.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

1.