Logo PSP Sucha1              logo minister      niepodległa logo  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej  otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.780 złotych w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”. Działania  sfinansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa  na lata 2017-2021 na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W ramach konkursu szkoła przygotuje oraz przeprowadzi  zadania, które będą zawierać:                       
- przygotowanie i organizację wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanych,  pogrupowanych  i opisanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, harcerzy Drużyny Harcerskiej ”Szare Sowy” oraz członków Koła Historycznego. Inauguracją wystawy  będzie przygotowana  dla  mieszkańców naszej gminy wieczornica „Jesteśmy  patriotami". W programie  wieczornicy zaplanowano również: program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły, wystawę prac konkursowych poświęconych odzyskaniu niepodległości przez Polskę realizowanych w szkole, warsztaty plastyczne – wykonanie  kotylionów na gminne obchody  Święta Niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.


- zorganizowanie wycieczki patriotycznej : ,,Ossów- wrota Bitwy Warszawskiej”  dla grupy uczniów szkoły do Sulejówka i Muzeum w Ossowie - związana tematycznie z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz postacią marszałka Józefa Piłsudskiego z okresu II Rzeczypospolitej  w dniu 11 października br ;
Dodatkowo projekt zawiera inne działania w zakresie edukacji patriotycznej wpisane w szkolny plan obchodów 100- rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w szczególności:

- wyjazdy do kina na projekcję filmów: "Dywizjon 303. Prawdziwa historia”  oraz  ,,Kamerdyner”,  

- inscenizacje/ wieczornicę,konkursy, 

- spotkania ze świadkami historii w ramach obchodów Dnia Sybiraka w PG w Białobrzegach,

- imprezy sportowe: XLVII Radomski Maraton Marszów na orientacje/ luty;  Mistrzostwa Białobrzegów w Marszach na orientację/ czerwiec; marsze piesze ,, Zdrowo na sportowo”/ czerwiec, wrzesień.
Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021