moja rodzina12 czerwca 2018 roku odbyła  się w PSP w Suchej IV edycja szkolnego konkursu recytatorskiego „Moja Rodzina”. Wzięło w niej udział sześcioro uczniów klas I-VI oraz dziewięcioro dzieci  z grup „Misiaczki” i „Krasnale”.
Celem konkursu było:
    • rozwijanie zamiłowań i zdolności recytatorskich wśród uczniów,
    • kształcenie umiejętności związanych z poszukiwaniami repertuarowymi i pracą nad interpretacją tekstu,
    • budowanie więzi rodzinnych przez poezję,
    • bogacenie biernego i czynnego języka ucznia.


Komisja konkursowa w składzie: Edyta Pałczyńska, Karolina Opiłowska i Kamila Falkowska przyznała nagrody i wyróżnienia w  poszczególnych kategoriach wiekowych.
    • oddziały przedszkolne :
Alicja Rosa z grupy „Misiaczki” - nagroda
Maja Stępień z grupy „Misiaczki” – wyróżnienie

    • klasy I – III :
Paulina Przyborek z klasy II – nagroda
Patryk Zieliński z klasy I – wyróżnienie
        
    • klasy IV – VI :
Zuzanna Jach z klasy VI  – nagroda

Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Edyta Pałczyńska i Karolina Opiłowska.