3 maja 5Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

3 maja 4
Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy V oraz chór szkolny pod kierunkiem pani Edyty Pałczyńskiej i Karoliny Opiłowskiej przygotowali apel,  w którym przedstawili jak doszło do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. a w konsekwencji do obrad Sejmu Wielkiego, podczas którego uchwalono pierwszą w Europie a drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak nowoczesną – jak na tamte czasy ustawę. Rzeczpospolita wzbogaciła się o nowe organy władzy i nowe prawa . Co więcej - wzbogaciła się o „ nowych obywateli”,  „ narodem”  nazwano bowiem w Konstytucji nie tylko szlachtę, ale również mieszczan i chłopów.
Dla całej społeczności szkolnej była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.

GALERIA


Edyta Pałczyńska