dscn0335Szkolne Koło P.C.K. z okazji Światowego Dnia Zdrowia, już po raz kolejny, przygotowało i zaprezentowało przed szkolną społecznością program słowno-muzyczny pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich”.
Tematem tegorocznej kampanii z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2018 jest, bowiem powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.
Głównym jej założeniem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i możliwościach do osiągnięcia zysków płynących z tego faktu bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela.

Rola powszechnej opieki zdrowotnej jest nieoceniona. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

dscn0350

 

Podczas występu Szkolnego Koła P.C.K. przedszkolaki oraz młodsi i starsi uczniowie dowiedzieli się, że o mogą sami dbać o swoje zdrowie, ale przede wszystkim mogą liczyć na wielu pracowników służby zdrowia. Usłyszeli, że już od narodzin dziecka, zarówno pielęgniarka, stomatolog, pediatra czy chirurg niosą mu pomoc i dbają o jego zdrowie.

Dzieci mogły również obejrzeć operację na żywo, podczas której pacjentem było… jabłko. A choć był to tylko żart, to Mateusz ,,chirurg” przekonywał wszystkich, już na poważne, że pielęgniarka, czy lekarz zrobią wszystko by zminimalizować ich, małych pacjentów, strach czy ból.

Wiemy już, że o nasze zdrowie dba i troszczy się wielu lekarzy i pielęgniarek. Mamy nadzieję, że misja Światowej Organizacji Zdrowia zakończy się sukcesem i stanie się faktem powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.

GALERIA


Opiekun Szkolego Koła P.C.K. - Ewa Pawlak