Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej i Filia biblioteczna MGOK-u zapraszają do udziału w konkursie Wielkanocnym: „Tradycyjna palma, pisanka, kraszanka oraz dekoracja stołu”.
 
Regulamin
Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej  
Termin składania prac:
Termin dostarczenia palmy od 14.03.2018 do dnia 20.03.2018 r. godz. 09.00.
Termin dostarczenia pisanek oraz dekoracji stołu Wielkanocnego od 14.03.2018 do dnia 26.03.2018 r. godz. 09.00.
Cel  konkursu:
1. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,
3. Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną,
4. Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej,
5. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
Warunki udziału w konkursie:
1.Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem materiałów naturalnych i tradycyjnych 
2.Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje:
 Imię i nazwisko oraz klasa
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- oddziały przedszkolne,
- klasy I – III
- klasy IV – VII
ORGANIZATORZY
Małgorzata Siek, Kamila Leksińska, Edyta Mróz, Kamila Falkowska.
Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i zostaną przekazane na III Kiermasz Wielkanocny w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej.