28579911 1757694420956298 406959533 oZajęcia rewalidacyjne wzbogacane są poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej, gdyż przez swoją atrakcyjność techniczną, a nawet pewną tajemniczość sama sobą wywołuje zainteresowanie. Jest pomocą aktywizującą, stanowi szczególne narzędzie wspierające proces edukacyjny. Stanowi ogromną atrakcją dla ucznia, która wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, pobudza jego aktywność. Jej multimedialny charakter daje możliwość oddziaływania wielozmysłowego, pozwala usprawniać koordynację wzrokowo – ruchową, usprawnia manualnie, uruchamia emocje, które prawidłowo wykorzystywane stają się sprzymierzeńcem nauczyciela w osiąganiu pozytywnych efektów kształcenia. Uczniowie o obniżonej sprawności poznawczej cechują się niechęcią do nauki. Tablica interaktywna wywołuje atrakcyjność techniczną, wywołuje zainteresowanie, pozytywną motywację do pracy i do nauki. 

K. Leksińska

Galeria