W poniedziałek 12 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę walentynkową, a w środę 14 lutego był to dzień czerwony w naszej szkole, w którym rozdawaliśmy czerwone serduszka oraz przekazywaliśmy sobie nawzajem wyrazy sympatii i przyjaźni.

Bardzo dużo pracy miała poczta Walentynowa, która miała za zadanie posegregować walentynki i rozdać wszystkim adresatom. Dzień upłynął w atmosferze radości i życzliwości.