IMG 0404W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagigiczną w Białobrzegach w lutym 2018 r. psycholożki przeprowadziły zajęcia z uczniami. Podczas warsztatów, oddzielnie w gronie dziewcząt i chłopców rozmawiano na temat trudności wieku dorastania, zmian w wyglądzie, zachowaniu i odczuwanych emocjach.

IMG 0403Poruszono temat nietykalności fizycznej oraz odpowiedzialności za naruszanie granic drugiej osoby. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się nowych rzeczy o sobie oraz rówieśnikach,bardzo aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, byli zainteresowani prezentowanym tematem.

M. Zielińska