konkurs czytelniczy

Regulamin
szkolnego konkursu czytelniczego
"Święta w Bullerbyn i u nas".

1. Założenia ogólne konkursu
• konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.
2. Cele konkursu:
• popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
• doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni,
• kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą,

• propagowanie wśród dzieci polskich tradycji i zwyczajów świątecznych,
• właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.


3. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:
• Znajomość fragmentu książki Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn" – rozdział pt. "Jak obchodzimy w Bullerbyn gwiazdkę".
• Znajomość polskich tradycji świąt Bożego Narodzenia.
4. Konkurs ma formę testu.
5. Konkurs odbędzie się w dn. 19.12.2017 r.
6. Laureaci:
•Jury wyłoni trzech kandydatów.
•Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Organizatorzy: E.Mróz, A.Mazurkiewicz