cnk3Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej 8 listopada brali udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Celem wycieczki było poznawanie praw przyrody przez samodzielne prowadzenie doświadczeń na interaktywnych wystawach Centrum Nauki Kopernik. W pierwszej części wycieczki uczniowie spacerowali uliczkami Starego Miasta poznając Katedrę św. Jana, Rynek Starego Miasta, Barbakan, mury obronne, Kolumnę Zygmunta, podziwiali panoramę Warszawy z Placu Zamkowego, Góry Gnojnej a także rozpoznawali cechy charakterystyczne architektury Zamku Królewskiego i ornamenty ozdobne kamienic.

Kolejnym etapem wycieczki był pobyt w Centrum Nauki Kopernik , gdzie pośród ogromnej ilości eksponatów uczniowie mogli samodzielnie poznawać prawa nauki poprzez przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach tematycznych: „Korzenie cywilizacji”, „Strefa światła”, „Człowiek w ruchu”, „Człowiek i środowisko”. Każdy mógł pojeździć na rowerze i zobaczyć jak poruszają się kości jego szkieletu, przeżyć trzęsienie Ziemi, poznać granice własnego słuchu, zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała. Dla uczniów wspaniałe było to, iż mogli eksponaty dotykać, wąchać czy przeprowadzać własne eksperymenty. W trakcie pobytu w CNK uczniowie odpoczywali w kawiarence z widokiem na Wisłę. W drodze powrotnej żywo dyskutowali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami z minionej wycieczki. Dopełnieniem szczęścia była wizyta w Mc Donalds. Wycieczka odbyła się w ramach systemowego projektu edukacyjnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość”.