dzień praw dzieckaNasza szkoła w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Dziecka po raz kolejny włączyła się w  obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Podjęła szereg inicjatyw mających na celu uświadomienie dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać. Uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat „Znam swoje prawa”.

Na lekcjach wychowawczych omawiano najistotniejsze zapisy Konwencji o Prawach Dziecka. Samorząd Uczniowski przygotował tablicę informacyjną o prawach dziecka. Ma ona przypominać dzieciom oraz dorosłym, że należy tych praw przestrzegać nie tylko w ustanowionym dniu – 20 listopada.

kalendarium praw dziecka

List Rzecznika Praw Dziecka - tutaj

M. Zielińska, E. Mróz