kkampania na rzecz1„Powiesz – zapomnę,
pokażesz – zapamiętam,
przeżyję, doświadczę – zrozumiem.”

31 października, w ramach projektu realizowanego pod patronatem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - „PAS. Kampania na rzecz matematyki” – uczniowie klasy IV a wzięli udział w atrakcyjnej lekcji matematyki.

kkampania na rzecz2

Podczas zajęć uczniowie utrwalali kolejność wykonywania działań, doskonalili rachunek pamięciowy, dostrzegali regularność podobieństw oraz analogię, formułowali wnioski. Lekcję poprowadzono z zastosowaniem metod aktywizujących, takich jak: burza mózgów, obserwacja, dyskusja, plakat. Lekcję przeprowadziły: p. Izabela Zych – nauczyciel matematyki, p. Monika Zielińska – oligofenopedagog, E. Mróz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.