Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach zaprasza rodziców do udziału w warsztatach oraz uczniów klas IV-VII w zajęciach socjoterapeutycznych.

Warsztaty dla rodziców to cykl 10 spotkań, które będą odbywały się w każdy poniedziałek o godzinie 15.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów będą odbywały się w każdą środę o godzinie 14.30.

Zapisy na wyżej wymienione zajęcia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach przyjmuje pod numerem telefonu: 48-613-30-78

 

Początek warsztatów dla rodziców: 20 listopada 2017 r. o godz. 15.30

Zapisy do dnia 13 listopada 2017r.

 

Początek zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów: 4 października 2017 r. o godz. 14.30

Zapisy do dnia 27 września 2017r.