W dniu 31 maja 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się egzamin na kartę rowerową. Nadzorowany był przez  podkom. Jarosława Rdzanka i st. sierż. Ewę Płaszczyńską - funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz nauczyciela zajęć technicznych mgr Izabelę Zych.
Egzamin obejmował test z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz zadania praktyczne - jazda rowerem.

Pytania testowe dotyczyły zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sytuacji drogowych.
Zadania praktyczne sprawdzały umiejętność stosowania przepisów i zasad ruchu drogowego przez uczniów podczas  jazdy rowerem po wyznaczonym torze. Uczniowie musieli sprawnie pokonać tor i sygnalizować wykonywane manewry pamiętając o obowiązujących przepisach.
W egzaminie wzięło udział 20 uczniów klasy IV.
Ci którzy popełniali poważne błędy, które w prawdziwej jeździe po ulicy stanowiłyby dla nich zagrożenie bezpieczeństwa nie otrzymali swoich pierwszych uprawnień do kierowania.
Gratulacje dla tych uczniów, którzy cały rok systematycznie się uczyli i uzyskali kartę rowerową.

GALERIA