Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowanego pod nazwą Szkolny Klub Sportowy  w dniu 31 maja 2017 r przeprowadził bezpłatną ocenę postawy ciała 35 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej. Oceny postawy ciała dokonywali fizjoterapeuci i ortopeda.  Celem badań było scharakteryzowanie postawy ciała u dzieci. W trakcie badań zostały przeprowadzone oględziny ortopedyczne z nieinwazyjnymi pomiarami wybranych cech postawy ciała: krzywizn kręgosłupa, ustawienia barków, głowy, szyi, łopatek, przestrzennego ustawienia kości miednicznych, kolan i stóp. Zostały również wykonane pomiary somatyczne – badanie i wysokości i masy ciała oraz pomiar obwodu talii. Po zakończeniu badań uczniowie otrzymali pisemną informację o wyniku badania. Serdecznie dziękujemy rodzicom za wyrażenie zgody na wykonanie badań u swoich dzieci.

Opiekunowie SKS M. Siek, A. Pośnik