REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„MOJA RODZINA”

1. Organizator konkursu: Edyta Pałczyńska – nauczyciel języka polskiego  
Karolina Opiłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2. Czas i miejsce konkursu:
26.05.2017 rok, godzina 10.00 , biblioteka szkolna

3. Cele konkursu:
- rozwijanie zamiłowań i zdolności recytatorskich wśród uczniów,
- kształcenie umiejętności związanych z poszukiwaniami repertuarowymi i pracą nad interpretacją tekstu,
- budowanie więzi rodzinnych przez poezję,
- bogacenie biernego i czynnego języka ucznia.


4. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI i oddziałów przedszkolnych,
- warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza o tematyce związanej z mamą, tatą, dzieckiem, rodziną.

5. Kategorie wiekowe:
- oddziały przedszkolne
- klasy I – III
- klasy IV – VI

6. Kryteria oceniania :
- dobór repertuaru,
- znajomość tekstu,
- interpretacja utworu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.