cybernauci logo

cybernauci 1Na początku kwietnia w naszej szkole odbyły się zajęcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach projektu "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci". Zajęcia prowadziła p. Edyta Sztyler - Emisariusz Bezpiecznego Internetu.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Projekt Cybernauci jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna+.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uczniowie brali udział w warsztatach, w trakcie których poznali zagrożenia, jakie ze sobą niesie Internet. Zajęcia poszerzyły wiedzę dzieci na temat faktów i mitów działania Internetu, wyjaśniały co to jest uzależnienie, jak działa oraz do czego doprowadza. Celem spotkania było  dostarczenie jak najszerszej wiedzy na temat działania Internetu, zwrócenie uwagi na zagrożenia  wynikające z częstego przebywania przed komputerem oraz stworzenie kodeksu bezpiecznego korzystania z Internetu.

cybernauci 2

Rodzice uczestniczyli w spotkaniu o nazwie "Moje dziecko a internet - jak sensownie działać wychowawczo", natomiast nauczyciele -  „Moi uczniowie bezpieczni w sieci”.

cybernauci 3

Z informacji zwrotnych otrzymanych od wszystkich grup uczestników projektu wynika, że były to bardzo wartościowe warsztaty. Uczniowie wzmocnili swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób mogą wykorzystać Internet jako narzędzie rozwoju swojego dziecka i jakie korzyści wynikają z jego używania oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami. Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie, zdobyli nowe informacje na temat sposobów wspomagania swoich uczniów w korzystaniu z nowych technologii oraz wykorzystania zasobów internetu w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Serdecznie dziękujemy pani Edycie Sztyler za przeprowadzenie warsztatów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z  ciekawymi materiałami:

Cybernauci - materiały edukacyjne dla rodziców

Cybernauci - materiały edukacyjne dla dzieci

Cyberbezpieczeństwo w szkołach - list Minister Edukacji Narodowej

 Edyta Mróz