DSCN971627 lutego 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbyły się eliminacje szkolne „XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz „40 Konkursu  Recytatorskiego Warszawska Syrenka”.
W przeglądzie udział wzięło 10 uczniów z klas I – VI.
Komisja konkursowa w składzie: Karolina Opiłowska, Kamila Leksińska i Kamila Falkowska wyłoniła spośród uczestników 5 laureatów.
Zostali nimi:
1.  Michalina Stolarska – kl. II - Mały Konkurs Recytatorski
2.  Alicja Zielińska – kl. IIIa - Mały Konkurs Recytatorski
3.  Aleksandra Karolewska – kl. VI -  Mały Konkurs Recytatorski
4.  Alicja Pałczyńska – kl. II - Warszawska Syrenka
5.  Igor Sadzik – kl. IIIb – Warszawska Syrenka

DSCN9747
Uczniowie ci otrzymali nominację do eliminacji gminnych, które odbędą się 07 marca o godz. 09.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Edyta Pałczyńska