9 i 10 stycznia w naszej szkole odbyła się sesja zimowa ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka polskiego i matematyki Olimpus. Wzięło w niej udział 11 uczniów z klas IV-VI - język polski  i 15 uczniów z klas IV-V - matematyka. Test obu olimpiad składał się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi, z których jedna była poprawna.


9 stycznia odbyła się również olimpiada OLIMPUSEK polegająca na rozwiązaniu przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej  zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Sprawdzian obejmował zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Wzięło w nim udział 8 uczniów z klasy II  i 4 z klasy III b.
Olimpiady Olimpus i Olimpusek zawierają zadania o różnym stopniu trudności, dlatego każdy uczeń może spróbować swoich sił. Pozwalają też urozmaicić program zajęć oraz stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Edyta Pałczyńska