kolędowanie


1. Cele konkursu:
- kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich kolęd i pastorałek;
 - promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych;
 - twórcza konfrontacja i integracja środowiska szkolnego;
 - rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

2. Adresaci konkursu i kategorie wiekowe:
- oddziały przedszkolne – „Biedronki”, „Misiaczki”, „Krasnale”;
- klasy I – III;
- klasy IV– VI.

3. Za zajęcie I, II, III miejsca w trzech kategoriach przewidziane są nagrody.

4. Termin i miejsce konkursu:
19.01.2017r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, w Sali nr 30

5. Komisja Konkursowa: Anna Wiktorska, Karolina Opiłowska.

6. W konkursie ocenie podlegać będą:
- walory głosowe;
- muzykalność i poczucie rytmu;
- dykcję;
- dobór repertuaru i interpretację;
- ogólny wyraz artystyczny.

7. Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły kilkuosobowe lub całe klasy.
- Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę.

Organizatorzy
Anna Wiktorska - nauczyciel muzyki
Karolina Opiłowska – opiekun chóru