DSCN8912W dniu 11 grudnia 2016r  21  harcerzy z drużyny ,, Szare Sowy” wraz z harcerzami z drużyn JP II  w Białobrzegach (łącznie 41 harcerzy) wzięli udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie.  Tegoroczne hasło brzmi: ,,Odważnie twórzmy pokój”. Uroczystość była niezwykle podniosła  o zmierzchu w migocącym blasku światełka  w apelu uczestniczyło 1850 zuchów, harcerzy, harcerek, instruktorów z całej Polski, Słowacji, Ukrainy. Wszyscy zebrani przemaszerowali do Kaplicy Zygmuntowskiej na uroczystą mszę św., którą celebrował bp. Tadeusz Pieronek.

W  asyście pocztów sztandarowych, zgromadzonych gości włodarzy miasta Krakowa  wysłuchaliśmy słowa bożego, w którym bp. dowodził, iż  harcerze są nadzieją na świat bez konfliktów.  Po zakończeniu mszy  harcerze na rynku odebrali światełko i udaliśmy się  w drogę powrotną. Wróciliśmy i północy ... senni ?- ależ skąd! Zadowoleni i szczęśliwi – tak!
15 grudnia br harcerze z drużyny ,,Szare Sowy” uczestniczyli w harcerskiej wigilii, wszyscy wspólnie dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, próbowaliśmy potraw wigilijnych. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od p. dyr  Anny Owczarskiej. To były miłe i wyjątkowe chwile…
18 grudnia br w trakcie mszy św. w Kościele Św. Trójcy w Białobrzegach o godz. 9.00 harcerze uroczyście przekażą światełko wszystkim parafianom, zaś 20 grudnia w godz. popołudniowych przedstawiciele drużyn pod opieką instruktorek: dh Beaty Pośnik, dh Małgorzaty Bojarskiej,  dh Małgorzaty Skrzypczyńskiej przekażą  światełko wszystkim chętnym pracownikom instytucji  użyteczności publicznej, placówek oświatowych i  urzędów.

GALERIA

dh Beata Pośnik