edukacja przeciwpowodziowaW dniu 05.12.2016 roku w naszej szkole w ramach realizacji programu pn. „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży ” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas drugich i piątych. Celem ich było pogłębienie wiedzy uczniów o zagrożeniach związanych z powodzią, sposobach minimalizacji strat po powodzi, sposobach dbania o swoje bezpieczeństwo na wypadek powodzi, umiejętnego postępowania przy usuwaniu skutków powodzi oraz jak przygotować rodzinny plan powodziowy.


Uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, krótkie filmiki, zdjęcia oraz wysłuchać pogadanki prowadzonej przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego, który w ciekawy sposób przedstawił najważniejsze zasady postępowania przed, w czasie trwania i po powodzi. Spotkanie niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu świadomości uczniów poprzez upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, na jakie mogą być narażeni w czasie powodzi. Na koniec uczniowie otrzymali ulotki informacyjne.
Anna Wiktorska