Znalezione obrazy dla zapytania ruchome gify boże

Regulamin Rodzinnego Konkursu Bożonarodzeniowego

„Świąteczny czar”

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej

ul. Szlachecka 88a 26-800 Białobrzegi

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dekoracji świątecznej, celem reaktywowania tradycji tworzenia ozdób świątecznych, rozwijania wrażliwości artystycznej, twórczości dzieci oraz więzi rodzinnych.

Prace konkursowe należy dostarczać do organizatorek do dnia 19.12.2022 

ZASADY KONKURSU:

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

- oddziały przedszkolne,

- klasy I - III ,

- klasy IV - VIII.

Technika wykonania prac jest dowolna.

Każda praca powinna zawierać informację:

- imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko rodzica, z którym dziecko wykonało pracę

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

Kryteria oceny: pomysłowość, kreatywność, oryginalność, estetyka, poziom trudności wykonanej pracy.

Uczestnicy konkurs otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów odbędzie się 22 grudnia 2022 roku.

Organizatorzy

Małgorzata Siek, Kamila Leksińska, Monika Zielińska

ka