1c936d810021141752b5f136

• Celem konkursu jest:
- Kształtowanie możliwości twórczych dzieci,
- Poznanie różnorodnych technik i sposobów wykonania prac,
- Kształtowanie poczucia piękna i smaku estetycznego.


• Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów
kl. I – III .
• Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy
pt. "Święty Mikołaj w oczach dzieci".
• Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.
• Każda praca musi mieć dołączoną informację z metryczką (imię, nazwisko autora, wiek, grupa lub klasa do której uczęszcza dziecko).
• Termin składania prac: do 01.12.2016r.
• Prace można składać u organizatorów.
• Oceny prac dokona komisja konkursowa w terminie do 05.12.2016r.
• Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów nastąpi 06.12.2016r.
• Kryteria oceny prac:
- oryginalność,
- pomysłowość,
- estetyka,
- zgodność z tematem,
- samodzielność wykonania pracy.
• Prace konkursowe będą zaprezentowane na holu głównym szkoły.
Organizatorzy:
Justyna Trzaska
Agnieszka Szybowicz
Edyta Mróz