Drodzy Rodzie!

Zapraszamy do udziału w warsztatach rozwijających zdolności wychowawcze.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań dotyczących ustalania zasad, rozumienia uczuć, zachęcania dziecka do współpracy, rozwiązywania problemów i konfliktów, zachęcania dziecka do samodzielności, stosowania pochwał oraz wyciągania negatywnych konsekwencji.

 

Warsztaty zostały opracowane  na podstawie programu profilaktycznego „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w oparciu o koncepcję Thomasa Gordoma „ Wychowanie bez porażek” oraz pozycje A. Faber i E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły”.

Dodatkowe informacje i zapisy na warsztaty pod numerem telefonu 486133078 do dnia 31.10.2016 r.

Początek zajęć 3 listopada 2016 r. o godzinie  15:30.

Spotkania będą odbywały się raz na dwa tygodnie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białobrzegach 

ul. Żeromskiego 84.

Prowadzące:

mgr Katarzyna Łukasik- Falkowska psycholog

mgr Dominika Gumińska psycholog

Udział w spotkaniu jest dobrowolny i bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!