zwrotW dniach 20-22czerwca uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych proszeni są o zwrot podręczników, które otrzymali w ramach dotacji rządowej.

 

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do odkupienia nowego podręcznika.